اتمام پروژه شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی

به توفیق الهی  اتوماسیون سازی 15 واحد ایستگاه پمپاژ آب در شهرستان نیشابور به دست متخصصان توانمند شرکت رسام الکترونیک به پایان رسید. این پروژه بر بستر شبکه GSM و با استفاده از سامانه ی RTP300 پیاده سازی شده است. لازم به ذکر است که این سامانه توسط متخصصین شرکت رسام الکترونیک طراحی و تولید

ادامه مطلب