Blog

به توفیق الهی  اتوماسیون سازی 15 واحد ایستگاه پمپاژ آب در شهرستان نیشابور به دست متخصصان توانمند شرکت رسام الکترونیک به پایان رسید.

این پروژه بر بستر شبکه GSM و با استفاده از سامانه ی RTP300 پیاده سازی شده است. لازم به ذکر است که این سامانه توسط متخصصین شرکت رسام الکترونیک طراحی و تولید شده است. از کیفیت و کارایی این محصول همین بس که در مدت یک سال پس از نصب باعث کاهش  چشم گیر هزینه های تعمیر و نگهداری ادوات مربوط به ایستگاه ها ی پمپاژ اعم از ادوات داخلی تابلو برق و موتورهای پمپاژ شده است. به لطف یزدان پاک این محصول توانسته است تاییدیه اعتبار سنجی عملکرد خود را از شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی دریافت نماید که مستندات آن را در ادامه مشاهده می کنید.

 

 

اعتبار سسنجی دستگاه کنترل کننده چاه آب RTP300 - GSM
RTP300

دیدگاهتان را بنویسید