اتمام پروژه شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی

به توفیق الهی  اتوماسیون سازی ۱۵ واحد ایستگاه پمپاژ آب در شهرستان نیشابور به دست متخصصان توانمند شرکت رسام الکترونیک به پایان رسید.

این پروژه بر بستر شبکه GSM و با استفاده از سامانه ی RTP300 پیاده سازی شده است. لازم به ذکر است که این سامانه توسط متخصصین شرکت رسام الکترونیک طراحی و تولید شده است. از کیفیت و کارایی این محصول همین بس که در مدت یک سال پس از نصب باعث کاهش  چشم گیر هزینه های تعمییر و نگهداری ادوات مربوط به ایستگاه ها ی پمپاژ اعم از ادوات داخلی تابلو برق و موتورهای پمپاژ شده است. به لطف یزدان پاک این محصول توانسته است تاییدیه اعتبار سنجی عملکرد خود را از شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی دریافت نماید که مستندات آن را در ادامه مشاهده می کنید.

مبلغ پروژه : ۲۰ میلیون

زمان تحویل: ۹۵/۵/۱

پست های مرتبط:

کانون تبلیغات سه نقطه – نیشابور

به لطف یزدان پاک شبکه سازی ۴۰ دستگاه تلویزیون تبلیغاتی...

ارسال نظر